social media

Si të menaxhoni profilin tuaj me aplikacionin Iconosquare.

Posted on

ICONOSQUARE -PLATFORMA WEB PËR INSTAGRAM Duke krijuar një account personal për profilin tuaj Instagram ose profilet tuaja social media në këtë aplikacion do të përfitoni 14 ditë falas për përdorimin e tij, duke  ju dhënë kështu mundësia të testoni profilet tuaja; njëkohësisht të vëzhgoni dhe të ndërveproni me një sasi mbresëlënëse të të dhënave, nëse bëjmë krahasimin me […]

social media

Profesione që kanë zero shpenzime e kosto fillestare të ulët.

Posted on

  Nga tutor online në  social media influencer, duke kaluar nëpërmjet asistentes virtuale, janë profesione që kanë zero shpenzime e kosto fillestare të ulët. Mundësitë e punësimit në internet, falë zhvillimit të teknologjisë digjitale, janë gjthmonë e më të shumta. Për këdo që të donte të fillonte të ushtronte një profesion të tillë, midis aspekteve positive […]