Home

Puno ngado dhe kur do

Asistent/e Virtual/e është një profesion i ri është konceptim efikas i medotës së punës që ka për qëllim kombinimin e fleksibilitetit, vetorganizimit e bashkëpunimit virtual, duke shfrytëzuar teknologjitë e reja.